Liên hệ với chúng tôi

Bao cao su Đà Nẵng (BCS Đà Nẵng) - thành viên của hệ thống bao cao su BCS Việt Nam
Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
địa chỉ Trụ sở chính:
điện thoại Hotline: 0879631826 -