QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. (Phí chuyển khoản do Quý khách chi trả).

Mỗi họp đồng thường thì chia làm 2 giai đoạn thanh toán

Giai đoạn 1: Quý khách thanh toán cho 40% giá trị họp đồng sau khi Gwall và quý khách hàng tiến hành thống nhất và ký họp đồng.

Giai đoạn 2: Quý khách thanh toán toàn bộ phần còn lại cho Gwall sau khi bên công ty đã hoàn tất họp đồng

Quý khách phải thanh toán cho Gwall đúng thời hạn như thỏa thuận, trường hợp vi phạm thời hạn thanh lý và thanh toán nêu trên Gwall sẽ áp dụng mức lãi suất 0,033%/ngày đối với những khoản mà Quý khách chậm thanh toán.